Політика конфіденційності і захисту персональних даних

1. Загальні положення

1.1.

Дана політика конфіденційності (надалі – Політика) встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту по нерозголошенню та забезпеченню режиму конфіденційності персональних даних, які надаються Користувачами за запитом Адміністрації Сайту: https://hp.infocentr.pl.ua (надалі – Сайт)

1.2.

Адміністрацією Сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА–КОМ», код ЄДРПОУ 30231686, що є юридичною особою, зареєстрованою та діючої у відповідності до вимог законодавства України.

1.3.

Користувач Сайту – фізична та/чи юридична особа – відвідувач сайту https://hp.infocentr.pl.ua.

1.4.

Спеціальна форма (або форма зворотного зв’язку) – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

1.5.

Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту: https://hp.infocentr.pl.ua. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

1.6.

Усі права на зміст Сайту належать Адміністрації Сайту або використовуються за згодою із правовласниками. Даний Сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права", іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами.

Користувачі Сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь–яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Адміністрації Сайту.

Користувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших приміток про власність на завантажені та/або копійовані матеріали.

Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях.

При роботі з Сайтом Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту.

2. Збір та мета обробки даних

2.1.

Дані передаються Користувачем Адміністрації Сайту тільки у разі його на це згоди.

2.2.

Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувачів тільки у випадку їх заповнення та/чи відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми (форми зворотного зв’язку), які розміщені на Сайті.

2.3.

Заповнюючи відповідні форми та/чи відправляючи свої персональні дані Адміністрації Сайту, Користувач тим самим виражає свою згоду з даною Політикою конфіденційності і умовами обробки даних Користувачів відповідно до даної Політики. Якщо Ви не погоджуєтесь з данною Політикою конфіденційності та її умовами, то Ви маєте залишити цей Сайт.

2.4.

Адміністрація Сайту здійснює збір та обробку тільки тих даних, які усвідомлено та добровільно надані Користувачами з метою користування Сайтом, що відповідно до законодавства є згодою суб’єкта на обробку своїх персональних даних у відповідності до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.5.

Адміністрація Сайту збирає та обробляє наступні дані про Користувача, що вводяться ним шляхом використання спеціальних форм (форм зворотного зв’язку), розміщених на Сайті, а саме:

 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону.

Ми також можемо обробляти особисті дані Користувачів, отримані безпосередньо від самих Користувачів або від сторонніх компаній – постачальників послуг, наших бізнес партнерів чи з будь–якого іншого джерела.

Адміністрація Сайту вправі запропонувати Користувачу ввести свої реєстраційні та/або інші дані, або запропонувати ознайомитись з інформацією щодо правил користування Сайтом та інформацією, що розміщується на ньому, з метою ідентифікації Користувача та отримання доступу до персоналізованої інформації щодо Користувача.

2.6.

Адміністрація Сайту також обробляє знеособлені дані про Користувачів, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

2.7.

Адміністрація здійснює збір даних статистики відвідування Сайту. Такі відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузері Користувача, а також про дату, час та тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходженні на Сайті.

2.8.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої інформації, наданої Користувачем, що вводиться ним шляхом використання спеціальних форм (форм зворотного зв’язку).

2.9.

Метою обробки даних Користувачів є:

 • надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на Сайті;
 • обміну інформацією та/або новинами;
 • надання доступу Користувачу до персоналізованих ресурсів Сайту;
 • встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосується користування Сайтом, надання послуг, обробки запитів та заявок Користувача;
 • підтвердження достовірності та повноти даних, наданих Користувачем;
 • надання доступу Користувачу на сайти та сервіси партнерів з метою отримання інформації, продуктів, послуг, оновлень, тощо;
 • надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
 • визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобіганню шахрайства;
 • н адання Користувачу за його згодою спеціальних пропозицій, додаткової інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації Сайту або партнерів;
 • здійснення рекламної діяльності.
2.10.

Знеособлені дані Користувачів, збір та обробка яких здійснюється за допомогою сервісів інтернет–статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на Сайті, поліпшення якості Сайту та його змісту.

3. Конфіденційність та захист даних

3.1.

Безпека даних, які обробляються Адміністрацією Сайту, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог діючого законодавства в сфері захисту персональних даних.

3.2.

Адміністрація використовує стандарти технологічного та операційного захисту інформації від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, Адміністрація не гарантує захищеність від будь–яких загроз, що виникають за межами регулювання Адміністрації.

Усі оброблені особисті дані зберігаються на захищених серверах. Будь-які платіжні транзакції, що здійснюються за допомогою Сайту, зашифровуються за допомогою відповідної технології.

Якщо Користувачу наданий (або Користувач самостійно встановив) пароль, який дає доступ до певних частин Сайту чи систем, Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності цього пароля. Адміністрація застерігає Користувача не ділитися цим паролем ні з ким.

3.3.

Адміністрація забезпечує схоронність даних та неможливість доступу до них не уповноважених на це осіб. Адміністрація надає доступ до даних тільки уповноваженим співробітникам, які надали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації відповідно до вимог Адміністрації.

3.4.

Дані Користувачів не підлягають продажу, обміну та опублікуванню.

3.5.

Дані Користувачів не підлягають розповсюдженню та передачі третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з необхідністю виконання діючого законодавства, а також за винятком надання згоди Користувачем на таке розповсюдження та передачу третім особам (або визначеному колу осіб), а також в інших випадках прямо передбачених даною Політикою конфіденційності. Ми маємо право надати будь–яку особисту інформацію Користувачів на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України.

3.6.

Адміністрація Сайту може здійснювати блокування даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

3.7.

Адміністрація Сайту може здійснювати трансграничну передачу даних за умови, що до початку здійснення такої передачі Адміністрація має впевненість та гарантії в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається передача даних забезпечується належний захист даних та прав суб’єктів цих даних.

Передача даних іноземним державам, які не відповідають вказаним вимогам, може здійснюватись тільки у разі письмового на це дозволу Користувача та/або виконання договору, стороною якого є Користувач.

4. Зберігання та доступ до даних

4.1.

Дані Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням (з метою), визначеною даною Політикою конфіденційності.

4.2.

Строк обробки даних є необмеженим. Дані Користувачів зберігаються безстроково.

4.3.

Дані Користувачів, що збираються та обробляються Адміністрацією відповідно до п.2.5 даної Політики конфіденційності знищуються Адміністрацією за бажанням самого Користувача на підставі його звернення або за ініціативою Адміністрації Сайту без пояснення причин шляхом знищення інформації Адміністрацією, розміщеної (наданої) Користувачем.

Користувач вправі направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/знищення його персональних даних, передбачених п. 2.5 Політики, а також у разі виявлення невідповідності в даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом направлення Адміністрації повідомлення на адресу електронної пошти: .mokavon@rksamecom.au.

4.4.

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

5. Заключні положення

5.1.

Адміністрація Сайту несе відповідальність за виконання умов даної Політики конфіденційності відповідно до законодавства України.

5.2.

Адміністрація не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь–які інші збитки Користувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом. Користувач використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Адміністрація, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що Користувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо Користувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.

5.3.

Адміністрація не несе відповідальності за втрату або розголошення даних, якщо це сталося поза волею та регулюванням Адміністрації, з вини або дозволу самого Користувача, дані стали публічними до їх втрати та розголошення, були отримані від третьої сторони до їх отримання Адміністрацією Сайту.

5.4.

До даної Політики Конфіденційності та відношенням між Користувачем та адміністрацією Сайту застосовується діюче законодавство України.

5.5.

Адміністрація Сайту вправі вносити зміни до даної Політики конфіденційності. Зміни, що вносяться до Політики Конфіденційності, публікуються на цій сторінці.

При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті.

Для питань щодо політики конфіденційності, Користувач може зв'язатися з Адміністрацією через веб-сайт або використовуючи e-mail: .mokavon@rksamecom.au.