Угода користувача

Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає принципи взаємодії сторін при відвідуванні онлайн сервісу НОВА-КОМ доступ до якого здійснюється через веб-сайт https://hp.infocentr.pl.ua (надалі-Сайт) та/або через мобільні застосунки (надалі-Застосунки).

 • 1. ТЕРМІНИ
  • 1.1. Будь-яке використання Сайту та мобільних додатків сайту, перегляд інформації, користування сервісами, здійснюється у відповідності до умов Угоди користувача, яка включає в себе умови, зазначені нижче, а також умови, зазначені у відповідних розділах (сторінках) сайту та у мобільних застосунках.
  • 1.2. Використовуючи сайт, користувач беззастережно приймає всі умови Угоди користувача, погоджується виконувати їх та несе відповідальність за наслідки неознайомлення з ними.
  • 1.3. Терміни, що використовуються в Угоді користувача, мають наступне значення:
   • 1.3.1. Адміністратор – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА-КОМ», ідентифікаційний код 30231686, адреса: 50006, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 11, приміщення 1, що є власником Сайту та Застосунківі визначає порядок їх використання.

    Адміністратор виконує функції, пов’язані із організаційно-технічним супроводом розміщення інформації та організацією взаємодії обміну інформацією та даними між користувачами/абонентами та постачальниками (виробниками, виконавцями) послуг, а також між користувачами/абонентами та фінансовими установами у разі здійснення користувачами/абонентами оплати послуг постачальників через сервіси онлайн оплати таких фінансових установ, доступ до яких здійснюється через Сайт та Застосунки.

   • 1.3.2. Онлайн-сервіс НОВА-КОМ – веб-сайт в мережі Інтернет ідентифікований веб-адресою https://hp.infocentr.pl.ua (далі - Сайт) та мобільний застосунок НОВА-КОМ (далі - Застосунок), на яких здійснюється вхід до свого особистого кабінету користувача (кабінет абонента), обмін інформацією, а також проведення рекламних, інформаційних та маркетингових заходів.

    Застосунок містить не весь обсяг інформації, яка розміщенана Сайті.

   • 1.3.3. Користувач – будь-яка фізична особа, яка користується Сайтом та/або Застосунком.
   • 1.3.4. Кабінет абонента – сторінка Сайту / Застосунку, яка містить реєстраційні та контактні дані Користувача, послуги, що надаються Користувачу за адресою, постачальників таких послуг, формування та відстеження інформації про рахунки на оплату та їх оплату, а також інші сервіси та послуги, доступні користувачу у кабінеті абонента, а також інформацію, пов’язану із використанням ним онлайн-сервісу НОВА-КОМ.
   • 1.3.5. Профіль абонента - це сторінка з особистими даними Користувача.
   • 1.3.6. Постачальники послуг – будь-яка юридична (резидент або нерезидент України), фізична особа-підприємець та особи-нерезиденти України, що є постачальниками (виробниками, виконавцями) житлово-комунальних та інших послуг, які на підставі договору передають для розміщення на онлайн-сервісі НОВА-КОМ свою інформацію та дані про суми нараховані до сплати за свої послуги/суми заборгованості за послуги, іншу інформацію щодо послуг, а також ті, що мають інші правові підстави для передачі інформації про суми виставлені до сплати.
   • 1.3.7. Послуги – роботи і послуги, які надаються Постачальниками послуг, а також інші призначення платежів, інформація про оплату яких доступна для користувача в кабінеті абонента на онлайн-сервісах НОВА-КОМ.
   • 1.3.8. Фінансові установи - банки та інші фінансові установи, які мають право здійснювати прийом платежів та переказ коштів відповідно до чинного в Україні законодавства та доступ до сервісу онлайн оплати яких можливий через Сайт та Застосунки.
 • 2. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ АБОНЕНТА. ПРОФІЛЬ АБОНЕНТА
  • 2.1. Інформація та дані на Сайті та у Застосунках може бути використана тільки для особистого некомерційного використання (споживання).
  • 2.2. Користувачем Сайту та Застосунків може бути будь-яка особа, яка виявила бажання користуватися Сайтом шляхом доступу до нього через мережу Інтернет та або шляхом завантаження Застосунків на мобільний пристрій користувача. Користувач Сайту та Застосунків може користуватись ресурсами Сайту та Застосунків окрім доступу до даних, інформації та сервісів, що міститься в кабінеті абонента, доступ до якого користувач отримує виключно після проходження процедури реєстрації та ідентифікації. Доступ до кабінету абонента здійснюється після проходження відповідної реєстрації користувача та введенні комунального коду для доступу до даних, інформації та сервісів, що містяться у кабінеті абонента.
  • 2.3. Користуючись Сайтом, Застосунками, особа засвідчує, що вона:
   • досягла 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю та здійснюватиме користування Сайтом/Застосунком, в тому числі даними, що містяться в кабінеті абонента (у разі проходження реєстрації та ідентифікації) виключно для особистого некомерційного використання (споживання);
   • ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується з усіма умовами Угоди користувача та умовами, викладеними у розділах (сторінках) Сайту/Застосунку;
   • ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується виконувати усі умови Угоди користувача;
   • зазначає дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail тощо), що є правдивими та належать саме їй, або авторизується під власним обліковим записом у соціальній мережі;
    • погоджується, у разі користування кабінетом абонента, отримувати в електронному вигляді від постачальників послуг інформацію, що стосується особових рахунків користувача як споживача послуг за адресою, за якою здійснена реєстрація та ідентифікація користувача в кабінеті абонента, включаючи інформацію про заборгованість, нарахування, відомості про надходження субсидій, пільг, оплати за послуги, інформацію про встановлені лічильники, інформацію про чинні пільги і тарифи, тощо. А також надає свою згоду та доручає Адміністратору відображати зазначену інформацію, отриману від постачальників послуг у кабінеті абонента на Сайті/у Застосунку.
    • Ознайомлена про те, що розміщена у кабінеті абонента інформація про суми нараховані та виставлені до сплати, відображає дані передані постачальнками послуг, які відповідальні за її зміст, Адміністратор не несе відповідальності за відповідність сум, що передаються постачальниками для розміщення в кабінеті абонента, обсягу і якості послуг, наданих постачальниками та не відповідає за недостовірність, неправильність чи неповноту інформації, що стосується отримання абонентами послуг постачальників.
    • Погоджується з тим, що вся інформація, яка передається користувачем в електронному вигляді через Сайт/Застосунок для постачальників послуг, включаючи інформацію про показання приборів обліку наданих послуг, є дійсною та правочинною та є підставою для проведення нарахувань за послуги щодо яких здійснена передача відповідних даних.
    • Погоджується з тим, що розміщені у кабінеті абонента електронні рахунки з сумами нарахованими до сплати постачальниками послуг, визнаються такими ж правочинними, як і паперові рахунки на оплату послуг.
    • Ознайомлена та погоджується з тим, що особа самостійно несе відповідальність за збереження та не розголошення/передачу третім особам комунального коду, що є доступом до даних кабінету абонента, та зобов’язується здійснити зміну коду доступу у разі його компрометації.
    • Ознайомлена та погоджується з тим, що доступ до кабінету абонента здійснений із застосуванням комунального коду, є таким, що здійснений особою, якій належить даний код доступу.
    • Ознайомлена, що інформація, що розміщена Адміністратором на Сайті/Застосунку, та яка не відноситься до інформації, що міститься в кабінеті абонента, розміщується Адміністратором на свій розсуд або за дорученням постачальників послуг, та може містити рекламні, роз’яснювальні, інформаційні матеріали, статті, тощо.
    • Погоджується на передачу своїх персональних даних третім особам (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), їх обробку, зберігання, передачу і використання з метою та на умовах, визначених Політикою конфіденційності, та засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права згідно законодавства, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.
  • 2.4. При користуванні Сайтом/Застосунком користувач має право використовувати лише ті персональні дані, банківські картки, банківські рахунки, документи, що належать йому на законних підставах (оформлені на його ім’я в установленому законом порядку).
  • 2.5. Дані користувача, зазначені при реєстрації в кабінеті абонента на Сайті / у Застосунку, зберігаються Адміністратором і відображаються у його Профілі та використовуються Адміністратором та Постачальниками послуг в подальшому при здійсненні будь-яких дій на Сайті/у Застосунку.
  • 2.6. Користувач має право змінювати та доповнювати відповідні надані ним дані в Профілі протягом всього строку користування кабінетом абонента.
 • 3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ КАБІНЕТОМ АБОНЕНТА
  • 3.1. Доступ до кабінету абонента здійснюється користувачем за умови його реєстрації (при первинному користуванні), введенні адреси та правильного комунального коду, що є умовою доступу до кабінету абонента, а також погодженням з даною Угодою користувача.
  • 3.2. Після входу до кабінету абонента, останній отримує доступ до інформації та даних, що містяться в кабінеті абонента та до додаткових сервісів та вкладок, доступ до яких можливий тільки після входу до кабінету абонента.
  • 3.3. В кабінеті абонент може користуватись будь-якими доступними сервісами, розділами та вкладками, що є активними в кабінеті, з урахуванням можливих умов та правил щодо їх використання, що містяться в них.
  • 3.4. Адміністратор має право самостійно встановлювати умови та обмеження щодо користування окремими сервісами кабінету.
  • 3.5. В кабінеті абонента може розміщуватись інформація, що є обов’язковою для ознайомлення абонентом за вимогою Постачальників послуг або Адміністратора.
 • 4. ОПЛАТИ ПОСЛУГ НА САЙТІ/ЗАСТОСУНКУ
  • 4.1. Користувач може оплатити послуги Постачальників на Сайті/Застосунку.

   Оплата послуг Постачальників можлива виключно у відповідному розділі, що міститься в кабінеті абонента, доступ до якого здійснюється через Сайт/Застосунок. Оплата послуг здійснюється через Платіжні сервіси фінансових установ, запропонованих на Сайті/Застосунку. Спосіб здійснення оплати/платіжний сервіс обирається користувачем із варіантів, доступних на сторінці оплати.

   Користування кабінетом абонента не є безумовним обов’язком користувача з оплати послуг Постачальників на Сайті/Застосунку та не обмежує користувача в отриманні інформації та даних, що містяться в кабінеті абонента у разі його небажання скористуватися сервісом оплати.

   З метою отримання будь-якої необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації, яка з будь-яких причин не отримана на Сайті або у Застосунку безпосередньо, користувач має звернутися до Адміністратора або постачальників. Перелік, найменування, місцезнаходження, юридичні адреси та контактні дані постачальників наведені Адміністратором на Сайті/Застосунку.

  • 4.2. Для здійснення оплати послуг користувач має в кабінеті абонента на Сайті або у Застосунку:
   • перейти на вкладку «Сплатити»;
   • вибрати фінансову установу з доступних, через яку абонент бажає здійснити платіж;
   • обрати конкретну послугу з доступних до оплати, за яку має намір оплатити абонент;
   • обрати постачальника послуги з доступних, за яку має намір оплатити абонент;
   • вказати суму бажаної оплати або вибрати сплатити суми нарахування чи суми до сплати;
   • додати показання лічильника у разі передбачення такої можливості.

   Після формування оплати та внесення всіх показників, підвередити вибір, обравши функцію «Сплатити».

   Після підтвердження сформованої оплати, за технічного посередництва Адміністратора, абонента буде переадресовано на платіжний сервіс фінансової установи, обраної користувачем при формуванні оплати.

   Безпосередньо оплата за послуги здійснюється користувачем на платіжному сервісі відповідної фінансової установи, керуючись правилами та умовами обраного платіжного сервісу за правилами фінансової установи, якій він належить.

   Після успішного здійснення платежу, інформація про цей платіж відображається у кабінеті абонента в історії платежів, а також може доводитись користувачу у інший спосіб, визначений Фінансовою установою, що прийняла платіж.

   Суми виставлені до сплати за послуги в кабінеті абонента вказуються в українській гривні, та визначаються виключно постачальниками послуг. Адміністратор та фінансові установи не здійснюють нарахування за послуги, не ведуть облік наданих послуг та не несуть відповідальності за суми, виставлені постачальниками до сплати в кабінеті абонента.

   Комісія фінансових установ та плата за послуги Адміністратора встановлена при оплаті окремих видів платежів та окремих постачальників зазначається у відповідній графі оплати таких послуг та нараховується у відсотковому значенні та/або у фіксованому розмірі у гривні понад суму платежу, що здійснюється користувачем. У разі встановлення при оплаті комісійної винагороди фінансових установ та/або плати за послуги Адміністратора, оплата такої винагороди є обов’язковою умовою здійснення платежу, а відмова від її оплати можлива тільки разом із скасуванням оплати послуги, по якій передбачена сплата такої винагороди.

   Адміністратор та фінансові установи мають право в односторонньому порядку без попередження користувача змінювати ціни на свої послуги. Зміна ціни на послуги не допускається після того, як платіж був виконаний.

  • 4.3. Здійснюючи оплату послуг на сайті/у Застосунку, користувач підтверджує, що:
   • він погоджується та беззастережно приймає усі умови оплати, викладені в цій Угоді та на сторінках Сайту/Застосунків, в тому числі ті, що містяться на сторінці формування та підтвердження оплати замовлення;
   • він ознайомився з інформацією про нарахування за послуги, суми виставлені до сплати, наявністю (відсутністю) преференцій, перерахунків, отриманих субсидій, знижок, акційних пропозицій, промоушенів, особливими умовами оплати та / або проведення платежу, умовами щодо сплати комісії по окремих видах платежів (у разі її наявності), її розміру, тощо, та отримав її в обсязі, достатньому для підтвердження та здійснення платежу;
   • оплата за послуги здійснюється ним добровільно;
   • Адміністратор не несе відповідальності за невиконання обов’язку фінансової установи з переказу коштів, а також за порушення строків виконання даного обов’язку.
   • він самостійно несе всі ризики, пов’язані із зазначенням помилкових даних при формуванні оплати. Всі дії користувача, здійснені ним у кабінеті абонента вважаються Адміністратором діями такого користувача та Адміністратор не несе відповідальність за такі дії.
   • При здійсненні оплати користувач гарантує, що йому виповнилося 18 років, та він має повну цивільну правосуб'єктність.
 • 5. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
  • 5.1. У разі здійснення користувачем помилкового платежу внаслідок неправильного зазначення суми, виду послуги, постачальника, тощо з вини самого користувача, сума помилкового платежу може бути скорегована за відповідною заявою користувача за умови отримання на це згоди постачальника послуги.
  • 5.2. Заява про помилковий платіж подається користувачем Адміністратору.
  • 5.3. У разі погодження виправлення платежу відповідним постачальником послуг, який отримав помилковий платіж, корегування помилкового платежу здійснюється Адміністратором та Фінансовою установою без повернення коштів користувачу шляхом спрямування помилкового платежу на рахунок вірного отримувача. Повернення комісійної винагороди фінансової установи та плати за послуги Адміністратора у разі її сплати користувачем по здійсненим помилковим платежам – не здійснюється.
 • 6. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ
  • 6.1. Адміністратор може проводити рекламні та маркетингові заходи (активності) для підтримки обізнаності споживачів про Сайт/Застосунку, а також зручностей, сервісів, інформації, що пропонується на них, а також для залучення нових користувачів. Детальні умови яких зазначаються на Сайті / у Застосунках.
  • 6.2. Відповідні заходи можуть проводитися:
   • на Сайті / у Застосунку
   • на сторінках Адміністратора у соціальних мережах;
   • на Сайтах/Застосунках/соціальних мережах партнерів разом з якими проводяться заходи у разі їх залучення.
 • 7. КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • 7.1. Адміністратор і користувачі можуть здійснювати інформаційний обмін щодо користування Сайтом/Застосунком за допомогою електронної пошти, телефонного зв'язку, мобільних застосунків, особистого звернення.
  • 7.2. Адміністратор забезпечує інформаційний обмін Користувачів з Постачальниками. Користувач здійснює зв'язок з Постачальниками (стосовно надання послуг, сум, виставлених до сплати, нарахувань, у разі виникнення спірних питань тощо) за контактами, розміщеними у відповідному розділі на Сайті/Застосунку. Якщо така інформація відсутня, користувач може звернутися до Адміністратора.
  • 7.3. Зміст усіх переговорів користувачіи зі співробітниками та іншими представниками Адміністратора, здійснених будь-якими засобами комунікації може бути записано та збережено. Здійснюючи розмову із Адміністратором (його представником), включаючи телефон та чат, користувач погоджується на її запис, збереження та використання її змісту при врегулювання питань, яких стосується така розмова.