Публічна оферта

 • 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ
  • 1.1. ЄМАСКР – єдина міська автоматизована система комунальних розрахунків, що знаходиться під управлінням Адміністратора та вирішує завдання щодо організації та забезпечення автоматизації процесу прийому готівкової та безготівкової оплати і централізованого обліку та обробки інформації по платежах населення і суб`єктів господарювання, здійснених відповідно до сформованих Електронних рахунків у ЄМАСКР. Функціонування ЄМАСКР здійснюється за допомогою комплексу програмного забезпечення, відповідні права на яке належать Адміністратору. Доступ до системи ЄМАСКР здійснюється через web-сайт, що має адресу в мережі Інтернет: https://hp.infocentr.pl.ua (надалі - Сайт) або мобільний застосунок, що надає можливість Користувачам ознайомлюватися з інформацією, що міститься в ЄМАСКР та здійснювати оплату Електронних рахунків на умовах, викладених в даній Публічній оферті та на окремих сторінках (розділах) Сайту або мобільного за стосунку.
  • 1.2. Адміністратор - Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА-КОМ», код ЄДРПОУ 30231686, що є юридичною особою, зареєстрованою та діючої у відповідності до вимог законодавства України, юридична адреса: Україна, 50006, м.Кривий Ріг, вул. Степана Тільги 11, прим.1. Адміністратор є володільцем Сайта та мобільного за стосунку, який встановлює єдині правила щодо їх використання.
  • 1.3. Користувач – особа – відвідувач сайту та/чи мобільного застосунку, з метою отримання інформації, що міститься в системі ЄМАСКР. Доступ до окремих сторінок (розділів) Сайту та мобільного за стосунку можуть бути надані Користувачу після проходження авторизації шляхом заповнення спеціальних форм (або форми зворотного зв’язку).
  • 1.4. Учасники ЄМАСКР – суб’єкти господарювання, організації, установи, тощо, які передають інформацію до системи про здійснені ними нарахування за послуги/роботи, та/або на користь яких приймаються платежі та здійснюється обробка інформації у ЄМАСКР, а також Нова-Ком, що об’єднує учасників у систему на відповідних договірних умовах або на інших підставах за їх згодою. Перелік Учасників ЄМАСКР наведений на Сайті ЄМАСКР в підрозділі «Постачальники послуг» розділу «Про нас».
  • 1.5. Електронний рахунок – єдиний електронний документ, який формується Адміністратором у ЄМАСКР за конкретною адресою на підставі переданих даних її Учасників про нарахування плати за житлово-комунальні послуги, інші послуги/роботи, платежів на користь бюджетів різних рівнів.
  • 1.6. Платник – особа, яка здійснює платіж у ЄМАСКР через ПЗПП Фінансових установ. Користувач стає Платником у разі успішного виконання операції з авторизації та списання коштів Фінансовими установами за допомогою Сайту.
  • 1.7. Фінансові установи - банки, інші фінансові установи, які відповідно до чинного законодавства мають ліцензію на право здійснювати прийом платежів та переказ коштів, з якими Адміністратором укладені угоди на прийом платежів у ЄМАСКР. Перелік Фінансових установ, через які можливо здійснити оплату Електронного рахунку за допомогою Сайту наведений в підрозділі «Сплатити» розділу «Картка Абонента».
  • 1.8. Платіжні засоби приймання платежів (надалі - ПЗПП) – Web-вітрини, Mob-вітрини та інші програми та платіжні сервіси Фінансових установ, що відповідають вимогам чинного законодавства України, призначені для здійснення операцій і забезпечення інформаційної та технологічної взаємодії з приймання платежів в мережі Інтернет.
  • 1.9. Послуга з автоматизації прийому та обробки платежів – виконана програмно-технічними засобами Адміністратора послуга з автоматизації формування Електронного рахунку, прийому та обробки даних по платежах за Електронними рахунками, прийнятих на користь Учасників ЄМАСКР та автоматизоване доведення інформації про здійснені платежі Учасникам ЄМАСКР.
  • 1.10. Послуга Фінансових установ – платіжна послуга з виконання та/або супроводження платіжних операцій з прийому та переказу коштів.
  • 1.11. Замовлення – відповідним чином сформований та розміщений запит Користувача (заповнення відповідних полів в розділі «Сплатити»), на здійснення платежу через обрані Фінансові установи за допомогою системи ЄМАСКР, за вказаною адресою, з обраного зі списку переліку послуг, що міститься в Електронному рахунку, з зазначенням конкретної суми оплати. Замовлення є виконаним з моменту повідомлення Фінансової установи, через яку здійснюється платіж, про успішне виконання операції з авторизації та списання коштів.
 • 2. АВТОРИЗАЦІЯ
  • 2.1. Для того щоб отримувати інформацію Електронного рахунку та здійснювати його оплату через ПЗПП Фінансових установ за допомогою Сайту, Користувачу необхідно пройти авторизацію для доступу до розділу «Картка абонента» Сайту, заповнивши відповідні поля, передбачені для авторизації, або увійти через доступні соціальні мережі, запропоновані на Сайті.
  • 2.2. Авторизувавшись, Користувач тим самим гарантує, що зазначені ним дані є правдивими, а також погоджується на передачу Адміністратору своїх персональных даних, їх обробку, зберігання та використання, в тому числі третіми особами, які залучаються для виконання умов даної оферти.
 • 3. ЦІНА. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННОГО РАХУНКУ
  • 3.1. Для оформлення Замовлення на оплату Електронного рахунку Користувач повинен перейти до підрозділу «Сплатити» розділу «Картка абонента», попередньо здійснивши авторизацію та надавши відповідну згоду Адміністратору, зміст та форма якої передбачені Сайтом. Обрати Фінансову установу, через яку буде здійснюватися оплата. Обрати з переліку послуг, що містяться в Електронному рахунку, ті, за які буде здійснюватися оплата, із зазначенням конкретної суми по кожній з обраних послуг. У разі наявності прив’язки лічильника до послуги, Користувач може внести відповідні показники приладів обліку у відповідну графу.
  • 3.2. Оплата комісійної винагороди за Послуги Фінансової установи та Послуги Адміністратора відображається тільки по послугах Учасників ЄМАСКР, які не відшкодовують або не в повному обсязі відшкодовують Адміністратору та Фінансовим установам вартість їх послуг.
  • 3.3. Розмір комісійної винагороди за Послуги Фінансових установ та винагороди за Послуги Адміністратора відображається у відповідній графі послуги Електронного рахунку, що обрана для оплати. Сплата комісійної винагороди Фінансових установ та винагороди за Послуги Адміністратора здійснюється понад суму платежу, за який Користувач бажає оплатити, та включає в себе всі податки та збори. Сума комісійної винагороди Фінансових установ та винагороди за Послуги Адміністратора розраховується по кожній послузі окремо (по яких передбачена оплата такої винагороди) та відображається окремою сумою. Фінансові установи та Адміністратор мають право в односторонньому порядку без попередження змінювати вартість своїх послуг. Зміна вартості не допускається після того, як Замовлення було виконане і Користувач отримав повідомлення про успішне проведення платежу.
  • 3.4. Суми, виставлені до сплати в Електронному рахунку Учасниками ЄМСКР, зазначені в українській гривні. Вартість Послуги Фінансових установ та Адміністратора зазначаються у відсотках від суми платежу, та розраховуються в гривні.
  • 3.5. Інформацію про вартість послуг Учасників ЄМАСКР Користувач може отримати безпосередньо у відповідного Учасника ЄМАСКР. Суми, виставлені до сплати Учасниками ЄМАСКР в розділі «Кабінет абонента» нараховані безпосередньо Учасниками ЄМАСКР, Адміністратор та Фінансові установи не несуть відповідальності за правильність інформації про суми до оплати, що відображені в Електронному рахунку.
  • 3.6. Після обрання послуг Електронного рахунку, за які буде здійснюватися оплата, та внесення даних про суми оплати по кожній послузі Учасника ЄМАСКР, інших даних, Користувачу доводиться інформація про підсумкову суму платежу для можливості її перевірки та внесення коригувань за необхідності.
  • 3.7. Після формування Замовлення для оплати, Користувач повинен підтвердити Замовлення, натиснувши відповідну графу Сайту, після чого його буде переадресовано на адресу платіжного сервісу обраної Користувачем Фінансової установи, де безпосередньо здійснюється оплата сформованого Замовлення.
  • 3.8. Після переходу Користувача на платіжний сервіс Фінансової установи Користувач повинен здійснити авторизацію відповідно до правил платіжного сервісу Фінансової установи для здійснення платежу. Ведення даних Платника та даних платіжного засобу Платника на Сайті не здійснюється. Ведення даних Платника та даних платіжного засобу Платника здійснюється виключно на платіжному сервісі обраної Фінансової установи.
  • При здійсненні платежу особа має право повідомити відомості, що дають змогу забезпечити проведення оплати відповідною Фінансовою установою або оператором платіжних систем, які несуть відповідальність за їх збереження та використання в порядку, передбаченому законодавством.
  • 3.9. Проведення платежу здійснюється за правилами Публічної оферти відповідної Фінансової установи, обраної Користувачем для проведення платежу, з якою Користувач може ознайомитись безпосередньо на інформаційних ресурсах такої Фінансової установи.
  • 3.10. Якщо Користувач, протягом строку, встановлено для відповіді не здійснив оплату відповідно до зазначених у пропозиції умов, така пропозиція вважається неприйнятою.
  • 3.11. Користувач може здійснити оплату Замовлення будь-якою банківською карткою або карткою фінансових установ, перелік яких може бути обмежений Фінансовою установою, обраною Користувачем для здійснення платежу.
  • 3.12. Замовлення є виконаним, а договір про надання Послуги Фінансовою установою - укладеним, коли Користувач становиться Платником після повідомлення Фінансової установи про успішне виконання операції з авторизації та списання коштів. Після виконання Замовлення Фінансова установа здійснює його обробку та надсилає відповідне підтвердження Платнику про здійснення оплати з номером Замовлення та суми платежу засобами зв’язку, передбаченими правилами такої Фінансової установи.
  • 3.13. Після виконання Замовлення та повідомлення Фінансовою установою Адміністратора про успішну оплату Замовлення, Адміністратор здійснює обробку даних платежу наступного робочого дня за днем здійснення платежу, а інформація про платіж відображається в підрозділі «Історія платежів» розділу «Картка абонента» та доводиться у вигляді електронних даних до відповідних Учасників ЄМАСКР, на користь яких була здійснена оплата. З даного моменту договір про надання Послуг Адміністратора є укладеним та виконаним, а Послуги є такими, що надані належним чином.
  • 3.14. Користувач в будь-який час може перевірити інформацію про здійснений платіж в розділі «Картка абонента», підрозділ «Історія платежів».
  • 3.15. Оформлюючи та підтверджуючи Замовлення, Користувач тим самим підтверджує, що:
   • він ознайомився та згоден з усіма умовами даної Публічної оферти, та беззастережно приймає їх,
   • що він прийняв пропозицію укласти електронний договір (акцепт);
   • він ознайомився з інформацією, що міститься в Електронному рахунку, про Послугу Адміністратора та Фінансової установи, наявності особливих умов оплати, розміру винагороди Фінансової установи та Адміністратора (у разі її встановлення по окремих послугах), та отримав її в обсязі, достатньому для свідомого здійснення платежу;
   • всі дії, які будуть ним здійснені, не будуть суперечити умовам даної Публічної оферти;
   • Замовлення оформлюється ним добросовісно та добровільно з метою особистого використання;
   • він повідомлений про те, що Адміністратор не несе відповідальності за виконання Фінансовою установою, через який був здійснений платіж, обов’язку щодо переказу коштів відповідним одержувачам – Учасникам ЄМАСКР;
   • він повідомлений про те, що інформація в Електронному рахунку відображена на підставі інформації, переданої до системи ЄМАСКР її Учасниками і не несе відповідальності за правильність та достовірність такої інформації;
   • Адмінінстратор та Фінансові установи не несуть відповідальності за якість товарів/робіт/послуг Учасників системи чи правову підставу платежу та не несуть відповідальності по зобов’язаннях Учасників системи перед Платником, які виникають у зв’язку з виконанням Учасниками системи умов договору між ними та споживачами їх послуг.
  • 3.16. Адміністратор разом с Фінансовими установами можуть проводити різні маркетингові події, за умовами яких Користувачам можуть надаватися знижки на Послуги Адміністратора або Фінансових установ, нараховуватись бонуси, здійснюватися розіграш подарунків, призів, інші спеціальні пропозиції. Правила проведення та умови участі в таких подіях розміщуються на Сайті окремо.
 • 4. РЕКЛАМАЦІЯ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
  • 4.1. Адміністратор гарантує якість надання своєї Послуги.
  • 4.2. У разі неналежного надання Послуги Адміністратором, поверненя винагороди, сплаченої Платником за послуги Адміністратора здійснюється останнім за заявою Платника у разі наявності вини Адміністратора. Розгляд заяви здійснюється протягом 14 днів.
  • 4.3. У разі задоволення заяви, гроші, які були сплачені Платником, як розмір вартості Послуги Адміністратора, повертаються Платнику на його банківські реквізити, зазначені у заяві. Строк повернення коштів складає 3 банківських дні з моменту задоволення заяви Платника. Строки зарахування коштів на банківський рахунок Платника залежить від строків виконання банком платника зарахування переказу.
  • 4.4. Адміністратор не несе відповідальності перед користувачами /Платниками за неналежне надання Послуг Фінансовими установами або Учасниками системи. У разі не виконання або неналежного виконання своїх зобов’язань перед Платником з боку Учасників системи або Фінансових установ, такі претензії пред’являються та вирішуються Платниками безпосередньо з Учасником ЄМАСКР та/або Фінансовою установою, які не виконали своїх зобов’язань.
 • 5. ІНШІ УМОВИ
  • 5.1. Всі правила та умови здійснення/виконання окремих дій/операцій, розміщених в на відповідних розділах Сайту, є невід’ємними частинами (додатками) до даної Публічної оферти, встановлюючи взаємні права и обов’язки Сторін. Права та обов’язки Сторні також регулюються Законами Україны «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів» та іншими законодавчими актами в частині, що не протирічить специфіці електронної комерції.
  • 5.2. Адмінінстратор має право без повідомлення вносити зміни в текст даної Публічної оферти. Зміни в Публічну оферту вступають в силу після їх публікації та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після їх публікації.
  • 5.3. Адмінінстратор та Користувачі/Платники підтримують зв'язок шляхом використання електронної пошти, телефонного зв’язку, об’яв та/або Повідомлень. Користувач/Платник погоджується з тим, що всі повідомлення, дані та інша інформація, що надається в електронному вигляді, має юридичну силу та прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.
  • 5.4. Адміністратор не здійснюється видалення даних Користувача, оскільки Адміністратор не є володільцем даних. Володільцем даних є відповідні Учасники ЄМАСКР. Доступ до облікових даних Користувача може буде заблоковано Адміністратором на підставі відповідної заяви Користувача.
  • 5.5. Адміністратор залишає за собою право блокувати доступ Користувача до системи ЄМАСКР (позбавивши його можливості користування системою ЄМАСКР), в разі якщо будь-які дії Користувача, на думку Адміністратора, мають ознаки зловживання, шахрайства та/або можуть нанести шкоду інтересам інших Користувачів та/або третіх осіб.